Op maandag 26 maart werd  na punt zes van de agenda de jaarvergadering onderbroken voor de huldiging van vier jubilarissen bij het koor. Ditmaal een koperen trio en een zilveren dame. Het koperen trio bestond uit Joop Pols(tweede tenor), Ko Verlinde(tweede tenor) en Nico Swinkels (bas). Zij kregen uit handen van de voorzitter Piet Bouman een oorkonde voor 12.5 jaar lidmaatschap en de bloemen. De ... lees verder
Getagd met , ,

Ruim 24 jaar is John lid geweest van ons koor. Hij nam zijn vaste plaats in op het hoekje van de eerste rij bij de tweede tenoren. John hield van orde en regelmaat.  Hij wilde exact om 20.00 uur  beginnen met de repetitie. Niet te lang praten vooraf maar zoveel mogelijk tijd benutten om de geplande stukken aan te leren. Hij was dan ook altijd 5 of 10 minuten voor de aanvang van de repetitie pres... lees verder

Zaterdagavond verleent het Heusdens Mannenkoor om 19 uur zijn medewerking aan de herdenking van de stadhuisramp van Heusden. Dat zal plaatsvinden in de Grote of Catharijnenkerk te Heusden. Maandagavond 18 december een besloten optreden bij het verzorgingshuis Anthoniushof te Heusden. Op zondagavond 24 december om 20 uur zal het Heusdens Mannenkoor deelnemen aan de grote Kerstzangdienst ook in de ... lees verder

Het Heusdens Mannenkoor zal zijn medewerking verlenen aan de H.Mis op zondag 29 oktober om 11 uur in de St.Lambertuskerk aan het Raadhuisplein 2 te Drunen. Zij zullen daar de Messe Breve van Gounod brengen. Behalve de mis van Gounod zullen ze ook zingen “Jeruzalem stad van Goud” als intredelied, bij het aanbieden van de offergaven zingen ze “O how Amiable”, terwijl de bas Gerard Smulders a... lees verder
Getagd met ,

Tijdens de jaarvergadering van het Heusdens Mannenkoor maandag 20 maart werden drie jubilarissen gehuldigd voor hun vele jaren lidmaatschap. Hij was pas 17 jaar toen Arie Weck lid werd van het Heusdens Mannenkoor. In die tijd was het heel gewoon dat je lid werd van een vereniging van vader op zoon en al op jonge leeftijd. Nu is Arie met zijn 57 jaar het jongste lid van het Mannenkoor en werd hij g... lees verder

Op zaterdag 29 oktober om 20 uur geeft het Heusdens mannenkoor zijn grote najaarsconcert in de Grote of Catharijnekerk te Heusden. Onder de bezielende leiding van dirigent Hans van der Sterren en de muzikale begeleiding van Mariska Swinkels geeft het Heusdens Mannenkoor een prachtig concert, waarbij medewerking wordt verleend door mezzosopraan Hannie Huijgevoort. Zij is bekend van vele solo optred... lees verder

lees verder

Nu de bouwvakkers hun vakantie erop hebben zitten en de Brabantse jeugd nog van hun laatste vakantieweek geniet, gaan de Heusdense Mannen ook weer aan de slag. Afgelopen maandag kwamen ze weer bijeen voor hun eerste repetitieavond in het nieuwe verenigingsjaar. Maar eerst moest er natuurlijk worden bijgepraat over de vakanties, want ook de gezelligheid speelt een belangrijke rol. Met een toespraak... lees verder

Maandag 21 maart werd tijdens de Algemene Ledenvergadering 2e tenor Piet Verhoeven in de bloemen gezet voor zijn 40-jarig jubileum bij het Heusdens Mannenkoor. Piet werd op 26-jarige leeftijd lid van het HMK, hierin aangemoedigd door zij schoonvader dhr. Prins die al jaren een gewaardeerd lis was van dat HMK. Er zijn bronnen die vermeldden dat het lidmaatschap een voorwaarde was om met zijn dochte... lees verder
Getagd met

Het zijn drukke tijden voor het Heusdens Mannenkoor rond de Kerst. Het begon maandagavond j.l.al met een gezellig en intiem concert in het zorgcentrum Sint Antonius te Heusden in het kader van de J.F.v.d.Poelstichting, die speciaal opkomt voor de bejaarden in Heusden. Na een welkomstwoord van Ans Robben werd zoals elk jaar het traditionele kerstbrood op een grote plank door voorzitter Piet Bouman ... lees verder