Maandag 4 november verleende traditioneel het Heusdens Mannenkoor zijn medewerking aan de Dodenherdenking als gevolg van de Stadhuisramp Heusden. Er werden in de Grote of Catharijnekerk kerk passende liederen ten gehore gebracht. De plechtigheid bij de gedenksteen aan de Botermarkt in Heusden werd afgesloten met het zingen van 2 coupletten van het Wilhelmus. lees verder

Op 26 oktober 2013 verleende ons mannenkoor als gastkoor een bijdrage aan een korenkringavond, die in Alphen werd georganiseerd. De grote zaal van het Cultureel Centrum Den Heuvel was tot op de laatste plaats bezet. Drie andere koren verleenden ook hun medewerking. De aanwezigen waren zichtbaar ontroerd door de prestaties van ons HMK. Wij kregen complimenten, uitgesproken door de voorzitter van de... lees verder

Op 12 oktober j.l. verleende het HMK zijn medewerking aan het najaarsconcert van de Chr. Gemengde zangvereniging Excelsior. In een mooie ambiance – de 700 jaar oude dorpskerk van Sprang – brachten beide koren een afwisselend programma ten gehore. Zij konden zich verheugen van een goede opkomst. Alle aanwezigen genoten van het concert. Het HMK mag terugzien op een zeer geslaagde avond. lees verder

Het lag in de bedoeling om op 25 maart j.l. 2 jubilarissen te huldigen vanwege hun langdurig lidmaatschap bij het Heusdens Mannenkoor. Wegens ziekte van Jan Rechters kon hij pas op 26 augustus worden gehuldigd. Huldiging jubilaris Hans Chatillon – 12 1/2 jaar lid – op 25 maart 2013. Op 25 maart j.l. werd te midden van zijn mede koorleden Hans Chatillon gehuldigd. Hij is 12 1/2 jaar lid van ons... lees verder

Word lid van ons HMK (Heusdens Mannenkoor). U zult er geen spijt van hebben. Op maandag 19 augustus werden de repetities van ons koor weer hervat. Mogelijk heeft u ons de afgelopen periode horen zingen tijdens een concert. Misschien heeft u interesse om met ons mee te zingen. U bent van harte welkom. Onder het hoofditem “Lid worden” vindt u de naam van de contactpersoon voor nieuwe leden. Neem... lees verder

Op 24 juni heeft het HMK een afsluitend concert gegeven in het Zorgcentrum St. Antonius in Heusden. Een groot aantal koorwerken werd ten gehore gebracht. Alle bewoners en de aanwezige gasten zongen mee uit het speciale zomerboekje. Ons lid Jan Kemmeren werd vanwege zijn verjaardag enthousiast toegezonden door alle aanwezigen. Een wel heel leuk gebaar waarvan Jan ongetwijfeld genoten zal hebben. lees verder

Op 22 juni heeft het HMK een muzikale bijdrage geleverd aan de veteranendag van de gemeente Heusden. Plaats van samenkomst was het Bolwerk Zuid in Heusden. Vanwege de flinke wind zorgden de gemeente en de brandweer voor een beschutting. Zij plaatsten een busje achter ons koor. Tussen de buien door heeft het HMK op het bolwerk Zuid een drietal liederen ten gehore gebracht. Na afloop werd door het g... lees verder

De heren van het Heusdens Mannenkoor hebben op maandag 17 juni een spetterend optreden gegeven. De onderstaande liederen zijn ten gehore gebracht: Mala moja Oh what a beautiful morning Chor der Priester Op een Perzische markt Diridonda Conquest of Paradise Down in the valley Wolgalied Kellermeisters Weinbrandlied The Rose You raise me up Broadway Spectacular When the Saints U was van harte welkom... lees verder

Op zaterdag 27 april verzorgde Het Heusdens Mannenkoor samen met de Cantorij van de Ned. Herv. Kerk Heusden en harmonie de Eendracht een voorjaarsconcert in de Grote of Catharijnekerk, Burchtstraat 2, 5256 EB Heusden. Het concert begon om 19.30 uur. De entree beddroeg € 7,= inclusief een kopje koffie in de pauze. Kaartverkoop was via onze site via: jan.sluis@heusdensmannenkoor.nl Het was weer ee... lees verder

Tijdens de algemene ledenvergadering van het Heusdens Mannenkoor op maandag 25 maart j.l. is de heer Cees Branderhorst benoemd tot lid van verdienste / erelid van het koor. Hij ontving dit lidmaatschap als blijk van waardering voor de vele werkzaamheden, die hij belangeloos voor de vereniging heeft verricht. Bestuur en leden zijn hem hiervoor zeer erkentelijk en zijn ervan overtuigd dat zijn inzet... lees verder