Categorie: Bijzondere gebeurtenissen

Tijdens de jaarvergadering van het Heusdens Mannenkoor maandag 20 maart werden drie jubilarissen gehuldigd voor hun vele jaren lidmaatschap. Hij was pas 17 jaar toen Arie Weck lid werd van het Heusdens Mannenkoor. In die tijd was het heel gewoon

Maandag 21 maart werd tijdens de Algemene Ledenvergadering 2e tenor Piet Verhoeven in de bloemen gezet voor zijn 40-jarig jubileum bij het Heusdens Mannenkoor. Piet werd op 26-jarige leeftijd lid van het HMK, hierin aangemoedigd door zij schoonvader dhr. Prins

Getagd met

Op maandag 23 maart werd de Algemene Ledenvergadering van het Heusdens Mannenkoor in de Open Hof te Heusden onderbroken voor de officiële huldiging van vier jubilarissen. De bas Evert Kuijt voor 12½ jaar lidmaatschap, de eerste tenor Bas van den

Maandag 24 maart j.l. hield het Heusdens Mannenkoor haar jaarvergadering. Tijdens deze bijeenkomst werd zilveren jubilaris Flip van Rijswijk gehuldigd. Voorzitter Piet Bouman memoreerde in zijn toespraak aan het feit dat Flip toen hij nog werkte vanwege zijn ploegendienst niet

Terugblik 2013 In 2013 zijn we behoorlijk actief geweest met een aantal concerten, medewerkingen aan zangdiensten en optredens in zorgcentra. Al met al was het een druk jaar waar we met genoegen op terug kunnen zien. De sfeer op het

Het lag in de bedoeling om op 25 maart j.l. 2 jubilarissen te huldigen vanwege hun langdurig lidmaatschap bij het Heusdens Mannenkoor. Wegens ziekte van Jan Rechters kon hij pas op 26 augustus worden gehuldigd. Huldiging jubilaris Hans Chatillon –

Word lid van ons HMK (Heusdens Mannenkoor). U zult er geen spijt van hebben. Op maandag 19 augustus werden de repetities van ons koor weer hervat. Mogelijk heeft u ons de afgelopen periode horen zingen tijdens een concert. Misschien heeft

Tijdens de algemene ledenvergadering van het Heusdens Mannenkoor op maandag 25 maart j.l. is de heer Cees Branderhorst benoemd tot lid van verdienste / erelid van het koor. Hij ontving dit lidmaatschap als blijk van waardering voor de vele werkzaamheden,

Top