Cees Branderhorst erelid Heusdens Mannenkoor

foto_cees_branderhorstTijdens de algemene ledenvergadering van het Heusdens Mannenkoor op maandag 25 maart j.l. is de heer Cees Branderhorst benoemd tot lid van verdienste / erelid van het koor.

Hij ontving dit lidmaatschap als blijk van waardering voor de vele werkzaamheden, die hij belangeloos voor de vereniging heeft verricht. Bestuur en leden zijn hem hiervoor zeer erkentelijk en zijn ervan overtuigd dat zijn inzet stimulerend werkt voor alle koorleden.

Bij de uitreiking van de oorkonde met bijbehorende speld, die uitgereikt werd door de voorzitter, de heer Piet Bouman, zijn vrouw, dochter en schoondochter ook aanwezig. Cees was blij verrast met de toekenning van het erelidmaatschap en vanzelfsprekend met de aanwezigheid van zijn gezin bij deze officiële gebeurtenis.

Bestuur en leden van het HMK feliciteerden Cees van harte met de toekenning van dit erelidmaatschap.