Huldiging jubilarissen Heusdens Mannenkoor

Het lag in de bedoeling om op 25 maart j.l. 2 jubilarissen te huldigen vanwege hun langdurig lidmaatschap bij het Heusdens Mannenkoor. Wegens ziekte van Jan Rechters kon hij pas op 26 augustus worden gehuldigd.

Huldiging jubilaris Hans Chatillon – 12 1/2 jaar lid – op 25 maart 2013.

jubilaris_hans_chatillonOp 25 maart j.l. werd te midden van zijn mede koorleden Hans Chatillon gehuldigd. Hij is 12 1/2 jaar lid van ons koor.

In zijn toespraak typeert onze voorzitter, Piet Bouman, het koorlid Hans Chatillon als een gedreven zanger. Een musicus die het koor op sleeptouw wil nemen en het koor graag naar een hoger niveau wil brengen. Als voorbeeld noemt Hans vaak Het Rijssens mannenkoor of de Urker zangers en andere mannenkoren. Allen met een landelijke bekendheid.

Jouw wens om meer publiek te trekken naar onze concerten staat als een huis, aldus de voorzitter. Af-en-toe zijn er teleurstellingen geweest als bleek dat de sleepkabel niet sterk genoeg was.

Desondanks waren er andere banden die jou vasthielden en nu al twaalf en een half jaar zo sterk zijn, dat ze niet meer stuk kunnen. Jouw activiteiten als mede muziekarchivaris en als lid van de Muziekcommissie waarderen wij zeer.

Namens het bestuur en alle koorleden wenst voorzitter Bouman hem veel genoegen en zanggenot bij het HMK.

Huldiging jubilaris Jan Rechters – 25 jaar lid – op 26 augustus 2013.
jubilaris_jan_rechtersDe huldiging stond aanvankelijk gepland voor maandag 25 maart j.l. Op dat tijdstip was het door gezondheidsperikelen niet mogelijk. Gelukkig gaat het nu weer een stuk beter met je.

Op 25 november 1988 werd Jan lid van het HMK. Onze voorzitter typeert Jan als een rustige en bescheiden man.

In zijn toespraak refereert voorzitter de heer Bouman aan de activiteiten van Jan binnen onze vereniging. Tijdig voor een concert zien we je langs komen met de presentielijst. Op een vriendelijke manier benader je de mensen op een zodanige wijze, dat het moeilijk is om nee te zeggen. Als het toch een nee wordt, kun je jouw teleurstelling daarover goed verbergen. Ook verzorg je nauwgezet de absentenlijst en de afwezigheidmeldingen komen bij jou binnen.

Je inzet voor het koor is van grote betekenis. Je luistert en analyseert. Daarna geef je jouw mening over wat er speelt in het koor. Ook de mooie baritonstem is een steun voor het koor en daar willen wij nog heel lang naar luisteren.

Onze voorzitter besluit zijn toespraak met de wens dat Jan nog heel lang mag genieten van zijn lidmaatschap van het Heusdens Mannenkoor. Hij hoopt tot slot dat hij nog vele jaren aan alle activiteiten van het HMK zal kunnen deelnemen.

Bouman feliciteert mede namens het bestuur en de koorleden Jan, zijn vrouw en (klein)kinderen, die ook aanwezig waren, van harte met dit zilveren jubileum.

Aan het eind van de bijeenkomst ontvangt de heer Rechters uit handen van de heer van Santvoort van de KNZV afdeling Brabant en Zeeland de zilveren insigne met oorkonde. In een korte toespraak refereert spreker aan de inzet van onze jubilaris.

Op verzoek van de jubilaris worden er 2 liederen gezongen waarbij de dochter zorgt voor de muzikale begeleiding op de dwarsfluit.

Vanzelfsprekend worden beide jubilarissen in de bloementjes gezet.

Als koor mogen we trots zijn op het langdurig lidmaatschap van de beide leden. Op de beide jubileumvieringen kunnen wij met een fijn gevoel terugzien.