Jubilea bij Heusdens Mannenkoor

Op maandag 23 maart werd de Algemene Ledenvergadering van het Heusdens Mannenkoor in de Open Hof te Heusden onderbroken voor de officiële huldiging van vier jubilarissen. De bas Evert Kuijt voor 12½ jaar lidmaatschap, de eerste tenor Bas van den Heuvel voor 25 jaar, de eerste tenor en tevens de voorzitter Piet Bouman ook voor 25 jaar lidmaatschap en Hans van der Sterren die 25 jaar dirigent was van het koor. Voorzitter Piet Bouman sprak ze toe en had veel waardering voor de jubilarissen en hij overhandigde de bloemen, terwijl bestuurslid Karel Stapper de jubilerende Piet Bouman toesprak. Hij roemde de bestuurlijke kwaliteiten van een persoon die in de kerk,maar ook in het bestuur hield van een collegiale bestuursvorm. Ook voor hem waren er bloemen.

Peter Schilt die als bestuurslid van de KNZV Brabant/Zeeland aanwezig was reikte de jubileumspeld uit van het Koninklijke Nederlandse Zangers Verbond met de daarbij behorende oorkonde.

Voorzitter Piet Bouman (25 jaar lid HMK) wordt toegesproken door de wnd. voorzitter Karel Stapper
Voorzitter Piet Bouman (25 jaar lid HMK) wordt toegesproken door de wnd. voorzitter Karel Stapper
Evert Kuijt  ontvangt de oorkonde uit handen van de voorzitter Piet Bouman
Evert Kuijt ontvangt de oorkonde uit handen van de voorzitter Piet Bouman
Bas van den Heuvel luistert aandachtig naar onze voorzitter Piet Bouman
Bas van den Heuvel luistert aandachtig naar onze voorzitter Piet Bouman
Door de voorzitter Piet Bouman wordt Hans van der Sterren toegesproken
Door de voorzitter Piet Bouman wordt Hans van der Sterren toegesproken

heusdensmannenkoor279

De 4 jubilarissen op een rij van links naar rechts:
Hans van der Sterren dirigeert 25 jaar het HMK
Piet Bouman 25 lid van het HMK
Bas van den Heuvel 25 lid van het HMK
Evert Kuijt 12,5 jaar lid van het HMK