Kerstconcerten Heusdens Mannenkoor

Het zijn drukke tijden voor het Heusdens Mannenkoor rond de Kerst.

Het begon maandagavond j.l.al met een gezellig en intiem concert in het zorgcentrum Sint Antonius te Heusden in het kader van de J.F.v.d.Poelstichting, die speciaal opkomt voor de bejaarden in Heusden. Na een welkomstwoord van Ans Robben werd zoals elk jaar het traditionele kerstbrood op een grote plank door voorzitter Piet Bouman aan de bewoners en verzorgenden van het huis aangeboden,

Met een gezamenlijk gezongen Komt Allen Tesamen werd het Kerstconcert gestart, waarna een keur aan prachtige kerstliederen door het Heusdens Mannenkoor ten gehore werd gebracht. Vooral tijdens de samenzang met de bewoners werd uit volle borst meegezongen en je kon goed merken dat de oude kerstliederen er nog goed inzaten. In de pauze werd er nog een mooi kerstverhaal voorgelezen. Met de traditionele Stille Nacht en Ere zij God werd het concert afgesloten.

Meer kerstoptredens.
Het Heusdens Mannenkoor zal zaterdag 19 december ’s middags deelnemen aan de Candlelight concerten in de vesting Heusden. Vanaf 15 uur tot 17 uur zal het koor drie keer een blok van kerstliederen zingen op het podium aan de Botermarkt.

De zondag daarna 20 december zal het Heusdens Mannenkoor deelnemen in het kader van het Dickensfestijn in de RK. Lambertuskerk te Drunen. Vanaf 15 uur zal het koor een half uur lang z’n kerstprogramma ten gehore brengen. Daarna zullen ze samen met Chantemble om 16 uur een kerstsamenzang verzorgen, waarbij iedereen de bekende kerstliederen kan meezingen.

Het laatste kerstoptreden zal plaatsvinden tijdens de kerstzangdienst op donderdagavond samen met de Cantorij en de Andelse Fanfare in de Grote of Catharijnekerk te Heusden.

Meezingen.
Had u altijd al eens willen meezingen in zo’n mannenkoor, dan kunt u probleemloos in het nieuwe jaar instromen. Het jaar 2016 is voor het Heusdens Mannenkoor het jaar van het 55-jarig bestaan en op maandagavond 4 januari starten ze met het instuderen van een aantal vierstemmige liederen voor het jubileumconcert in oktober. Wilt u daaraan meedoen kom dan op maandag 4 januari voor 20 uur naar de Open Hof aan de Breestraat 10 te Heusden en proef de gezellige sfeer en oefen alvast een stukje mee. U bent van harte welkom.