Piet Verhoeven jubileert bij het Heusdens Mannenkoor

heusdensmannenkoor392Maandag 21 maart werd tijdens de Algemene Ledenvergadering 2e tenor Piet Verhoeven in de bloemen gezet voor zijn 40-jarig jubileum bij het Heusdens Mannenkoor.

Piet werd op 26-jarige leeftijd lid van het HMK, hierin aangemoedigd door zij schoonvader dhr. Prins die al jaren een gewaardeerd lis was van dat HMK. Er zijn bronnen die vermeldden dat het lidmaatschap een voorwaarde was om met zijn dochter te mogen trouwen.

In aanwezigheid van zijn vrouw en kinderen en zijn pasgeboren kleinzoon Daan, werd de erespeld voor 40 jaar van het Koninklijk Nederlands Zangers Verbond door zijn vrouw opgespeld. De daarbij behorende oorkonde werd uitgereikt door dhr.Brandts secretaris van dat KNZV afdeling Brabant/Zeeland. Na een aantal vriedelijke woorden voor de jubilaris en zijn gezin memoreerde hij de plannen van de Bond om akties te gaan ondernemen om meer leden te gaan werven voor de koren.

Aan Piet en zijn vrouw werden de bloemen overhandigd door voorzitter Piet Bouman die zelf nog vier jaar de voorzittershamer zal hanteren. En als je aan Piet Verhoeven vraagt wat hij van die 40 jaar vindt dan zegt hij “ach, ze vliegen voorbij, want zingen is gewoon leuk en heel gezellig onder elkaar”. Dat Piet heel graag zingt blijkt wel uit het feit, dat hij ook nog lid is van de Cantorij.

Wilt u ook gewoon leuk zingen en dat gezellige gevoel ervaren van een mannenkoor elke week weer, meldt u zich dan aan als lid. U had het altijd al willen doen maar het kwam er niet van. Neem dan nu deze stap en kom eens kennismaken en ervaar de gezelligheid op de repetitieavonden op maandagavond rond 20 uur in de Open Hof aan de Breestraat 10 te Heusden vesting, of als u die stap te groot vindt vraag dan inlichtingen bij de pr-commissie leden:

Ben Beckers tel. 0416-372119 of Jac Langendoen tel. 0416-375036.

heusdensmannenkoor391

heusdensmannenkoor389