Drie jubilarissen bij Heusdens Mannenkoor

Tijdens de jaarvergadering van het Heusdens Mannenkoor maandag 20 maart werden drie jubilarissen gehuldigd voor hun vele jaren lidmaatschap.

Hij was pas 17 jaar toen Arie Weck lid werd van het Heusdens Mannenkoor. In die tijd was het heel gewoon dat je lid werd van een vereniging van vader op zoon en al op jonge leeftijd. Nu is Arie met zijn 57 jaar het jongste lid van het Mannenkoor en werd hij gehuldigd voor zijn 40 jarig lidmaatschap. Hij werd toegesproken door voorzitter Piet Bouman die hem typeerde als een enthousiast zanger bij de baritons, met zijn gulle lach en met zijn flesje bier binnen handbereik. Hij kreeg van de heer Frans Verhallen, bestuurslid van het KNZV afd Brabant en Zeeland de oorkonde overhandigd en werd de gouden speld voor 40 jaar opgespeld.Van Piet Bouman kreeg zijn vriendin de bloemen overhandigd.

Behalve het jongste lid werd ook het oudste lid gehuldigd. Ad de Hart werd toegesproken voor zijn 25 jarig lidmaatschap en is met zijn 90 jaar nog steeds een zeer gewaardeerd lid. Iedere maandagavond wordt hij door zijn vrouw gehaald en gebracht naar de repetitie in de Open Hof, omdat hij dat door lichamelijk ongemak dat niet meer zelfstandig kan. Maar zingen bij de baritons doet hij nog als de besten. Ook hij werd toegesproken door Piet Bouman die tevens de bloemen overhandigde aan zijn vrouw. De oorkonde en de speld werden weer door de heer Verhallen aan hem overhandigd.

Als derde jubilaris kwam Jac Langendoen aan de beurt voor zijn 12 ½ jubileum .De voorzitter memoreerde zijn vele bestuurstaken en zijn enorme liefhebberij voor het zingen. Zijn vrouw kreeg de bloemenen de heer Verhallen overhandigde hem de oorkonde.

Toen kwam de rest van het koor in actie en met een krachtig “lang zullen ze leven”werden ze toegezongen zoals dat bij een echt mannenkoor hoort. Met een drankje en een hapje werden daarna de feestelijkheden afgesloten en kon de jaarvergadering weer zijn voortgang vinden.