In memoriam John Gerssen

Ruim 24 jaar is John lid geweest van ons koor. Hij nam zijn vaste plaats in op het hoekje van de eerste rij bij de tweede tenoren. John hield van orde en regelmaat.  Hij wilde exact om 20.00 uur  beginnen met de repetitie. Niet te lang praten vooraf maar zoveel mogelijk tijd benutten om de geplande stukken aan te leren. Hij was dan ook altijd 5 of 10 minuten voor de aanvang van de repetitie present op zijn plaats, een stoel om op te zitten en ook een voor zich, om zijn map op te leggen. John was een zeer betrokken lid, die zijn mening kenbaar maakte bij het bestuur of dirigent. Hij deed dit altijd in opbouwende zin.

Tijdens de repetities was hij  geconcentreerd bezig. Als die concentratie soms doorbroken werd omdat andere leden teveel herrie maakten liet hij dat duidelijk merken.

De laatste tijd ging het achteruit met zijn gezondheid. Een paar maanden geleden vertelde hij aan het koor dat hij leed aan een chronische bloedarmoede. Hij moest daarvoor regelmatig een bloedtransfusie ondergaan in het ziekenhuis. Dat was zeer vermoeiend en hij verontschuldigde zich ervoor dat hij zittend de repetitie zou bijwonen. Tot het uiterste heeft het volgehouden, tijdens repetities en uitvoeringen was hij zeer trouw present.

Hij besefte toen al dat er een afscheid zou komen, meer nog dan wij dat begrepen. Eerder dan wij verwachtten kwam dus de werkelijkheid van vandaag. Wij zullen John missen, als een zeer trouw lid. Zijn stoel op de eerste rij van de tweede tenoren is nu onbezet.

Maar meer nog dan bij het koor laat hij een lege plaats achter in de familie. Zij worden dagelijks geconfronteerd met een lege stoel. Wij wensen Joke, kinderen en kleinkinderen veel sterkte en wilskracht toe om dit verlies te verwerken. De woorden, die op de rouwkaart staan, getuigen van dankbaarheid voor hoe hij was, moge jullie tot troost zijn:

“Bedroefd en tegelijkertijd beseffend dat het goed is zo, hebben we afscheid genomen”.

Namens alle leden: Piet Bouman.