Maandag 4 november verleende traditioneel het Heusdens Mannenkoor zijn medewerking aan de Dodenherdenking als gevolg van de Stadhuisramp Heusden. Er werden in de Grote of Catharijnekerk kerk passende liederen ten gehore gebracht. De plechtigheid bij de gedenksteen aan de Botermarkt …

Het Heusdens Mannenkoor verleent medewerking aan Dodenherdenking Lees meer ›

Op 26 oktober 2013 verleende ons mannenkoor als gastkoor een bijdrage aan een korenkringavond, die in Alphen werd georganiseerd. De grote zaal van het Cultureel Centrum Den Heuvel was tot op de laatste plaats bezet. Drie andere koren verleenden ook …

Warme bijdrage van Heusdens Mannenkoor aan korenkringavond Lees meer ›

Op 12 oktober j.l. verleende het HMK zijn medewerking aan het najaarsconcert van de Chr. Gemengde zangvereniging Excelsior. In een mooie ambiance – de 700 jaar oude dorpskerk van Sprang – brachten beide koren een afwisselend programma ten gehore. Zij …

Het Heusdens Mannenkoor heeft haar reeks najaarsconcerten afgesloten Lees meer ›

Het lag in de bedoeling om op 25 maart j.l. 2 jubilarissen te huldigen vanwege hun langdurig lidmaatschap bij het Heusdens Mannenkoor. Wegens ziekte van Jan Rechters kon hij pas op 26 augustus worden gehuldigd. Huldiging jubilaris Hans Chatillon – …

Huldiging jubilarissen Heusdens Mannenkoor Lees meer ›

Word lid van ons HMK (Heusdens Mannenkoor). U zult er geen spijt van hebben. Op maandag 19 augustus werden de repetities van ons koor weer hervat. Mogelijk heeft u ons de afgelopen periode horen zingen tijdens een concert. Misschien heeft …

Word lid van ons Heusdens Mannenkoor Lees meer ›

Op 24 juni heeft het HMK een afsluitend concert gegeven in het Zorgcentrum St. Antonius in Heusden. Een groot aantal koorwerken werd ten gehore gebracht. Alle bewoners en de aanwezige gasten zongen mee uit het speciale zomerboekje. Ons lid Jan …

Concert Zorgcentrum St. Antonius te Heusden Lees meer ›

Op 22 juni heeft het HMK een muzikale bijdrage geleverd aan de veteranendag van de gemeente Heusden. Plaats van samenkomst was het Bolwerk Zuid in Heusden. Vanwege de flinke wind zorgden de gemeente en de brandweer voor een beschutting. Zij …

Veteranendag Lees meer ›

De heren van het Heusdens Mannenkoor hebben op maandag 17 juni een spetterend optreden gegeven. De onderstaande liederen zijn ten gehore gebracht: Mala moja Oh what a beautiful morning Chor der Priester Op een Perzische markt Diridonda Conquest of Paradise …

BaLaDe is er voor iedereen Lees meer ›

Op zaterdag 27 april verzorgde Het Heusdens Mannenkoor samen met de Cantorij van de Ned. Herv. Kerk Heusden en harmonie de Eendracht een voorjaarsconcert in de Grote of Catharijnekerk, Burchtstraat 2, 5256 EB Heusden. Het concert begon om 19.30 uur. …

Voorjaarsconcert in de Grote of Catharijne-kerk te Heusden. Lees meer ›

Tijdens de algemene ledenvergadering van het Heusdens Mannenkoor op maandag 25 maart j.l. is de heer Cees Branderhorst benoemd tot lid van verdienste / erelid van het koor. Hij ontving dit lidmaatschap als blijk van waardering voor de vele werkzaamheden, …

Cees Branderhorst erelid Heusdens Mannenkoor Lees meer ›