Historie

Oorsprong
De wortels van het Heusdens Mannenkoor gaan terug naar 1870, toen er al een “Liederentafel Heusdens Mannenkoor” bestond. Hoe het in de loop der jaren met die Liederentafel gegaan is valt niet meer te achterhalen; feit is dat men in 1925 opnieuw een Heusdens Mannenkoor (HMK) heeft opgericht.

Het koor bestond toen uit 30 leden en had Chris Merks als dirigent. Er bestaat nog een foto uit die jaren. Ook dat koor is, wellicht door de oorlogsomstandigheden, opgehouden te bestaan. Het schijnt overigens dat er ook een Heusdens DubbelMannenkwartet heeft bestaan.

heusdensmannenkoor_1930

Een foto “uit de oude doos” van het Heusdens Mannenkoor rond het jaar 1930

Klik hier om de foto te vergroten >>

Het huidige koor ontstond toen tijdens een feestje in 1961 stadsklokkenist Nartje Wasten en bakker Wim Broos enkele mannen uitdaagden om samen ´n koor te vormen. Bij de oprichtingsvergadering op 13 april 1961 waren 8 mannen aanwezig, waaronder Leen Groen. En toen zich even later nog enkele enthousiastelingen meldden, was er voldoende draagvlak voor een mannenkoor. De gemiddelde leeftijd van de leden was 35 jaar; nu ligt deze wel ‘ietsje’ hoger.

Leen Groen, opticien, beiaardier, organist en dirigent van de Cantorij in Heusden, werd de dirigent van het opnieuw opgerichte Heusdens Mannenkoor. Een dirigent met een degelijke conservatoriumopleiding, die met een enkele lipbeweging, een vingertje en een kwinkslag “zijn mannen” stuurde. Met zijn grote muzikale gave, humor en sociale bewogenheid en dito vaardigheden heeft hij het koor tot grote hoogte geleid en er een hechte vriendenclub van gemaakt. Onder zijn bekwame leiding bereikte het koor het niveau van Superieure Afdeling (een soort “eredivisie” in de muziekwereld) en werd aan het koor op menig concours de hoogste prijs èn de dirigentenprijs toegekend.

Leen, een muziekman in hart en nieren, leidde het koor tot 19 mei 1990. Hij gaf toen halverwege zijn afscheidsconcert in de Grote of Catharijnekerk te Heusden “het dirigeerstokje” over aan de huidige dirigent, Hans van der Sterren. Vanaf dat moment leidt deze het koor op een zeer voortvarende wijze. Onder zijn leiding kreeg het repertoire naast het bestaande gezicht ook een wat meer eigentijdse uitstraling.

Aanvankelijk kwamen de leden uit de vesting Heusden. Vandaag de dag komen de zangers uit de wijde omtrek. De wekelijkse repetities, op maandagavond van 20:00-22:00 uur vonden voorheen plaats in Hotel Centraal op de Vismarkt bij “Moeke Timmermans”. Sinds midden jaren 80 repeteert het koor in

de Open Hof, waar Ton en Nel van der Steenhoven een geweldig “gast-echtpaar” zijn. Mede door hun toedoen vormt gemoedelijkheid en onderlinge vriendschap de basis van het koor.

Recente geschiedenis
In haar nu ruim 50–arig bestaan heeft het Heusdens Mannenkoor diverse hoogtepunten beleefd. Het kende optredens met koren uit binnen– en buitenland, zoals het Westlands Mannenkoor, de Nachtegalen van Poznan en Kantila uit Tsjechië. Het gaf een concert met het Frauenchor Repelen en de Repelener Dorfspatzen. In Schleiden (Dld) gaf het ´s middags een concert en verzorgde ´s avonds een kerkdienst aldaar.

Er waren uitvoeringen met het Schevening´s Vissersvrouwenkoor en Volendams Operakoor. Ook met koren uit de regio waren er concerten, bijvoorbeeld met La Jeunesse en het kinderkoor De Notenkrakers. Samen met de Heusdense Cantorij en de Andelse fanfare verzorgt het elk jaar de muzikale invulling van de Kerstzangdienst.

In de loop der jaren verschenen van het koor twee LP´s en een CD. Daarnaast werd in 2006, samen met de Kindermusicalgroep “De Notenkrakers” en de Zanggroep “Next Generation”, een Kerst-CD uitgebracht.

In april 2009 organiseerde het HMK het concert “De Vier Heusdens”, een gecombineerd binnenlands– / buitenlands concert van vier ‘Heusdense’ koren, twee uit België en twee uit Nederland:

  • Zangkoor Exsultate uit Heusden – Zolder
  • Mannenkoor Sinte Barbara uit Heusden – Dorp, nabij Gent
  • Heusdens Gemengd Koor uit Heusden bij Asten
  • Heusdens MannenKoor uit ‘ons’ Heusden aan de Bergse Maas

Het was een prachtig, zeer afwisselend concert.

In maart van het jaar 2010 vond er een geslaagd promotieconcert plaats in winkelcentrum ‘De Els’ in Waalwijk en in december een concert in kerstsfeer op de markt van Wijk en Aalburg. Promotieconcerten zijn een poging om nieuwe leden te werven. De bestaande leden worden er niet jonger op en de ‘oudere–jongeren’ maken helaas geen tijd om bij een mannenkoor te gaan zingen. Door middel van, onder andere, dit soort promotieconcerten probeert het Heusdens mannenkoor hen te laten zien en ervaren wat een plezier en voldoening het zingen in een koor verschaft. Op die manier hoopt en verwacht men diverse toehoorders over te halen eens een keer te komen luisteren en ‘sfeer te proeven’.

Zo kan men een idee krijgen hoe leuk, gezellig, sociaal en voldoeninggevend ‘zingen in een koor’ is. De praktijk leert dat er vaak nog een tweede bezoekje of meer volgt. Voor je aan iets begint is het wel zinvol dat je enig idee hebt wat dat ‘iets’ inhoudt.

Ter gelegenheid van het 50–jarig bestaan organiseerde het Heusdens Mannenkoor een jubileumconcert in De Voorste Venne te Drunen.

  • Op vrijdag 6 mei voor speciale genodigden, de sponsors van het koor en de partners van de koorleden.
  • Zaterdag 7 mei werd het concert gegeven voor overige familieleden en andere belangstellenden

Beide concerten werden uitstekend bezocht; op zaterdag bleek de zaal zelfs volledig te zijn uitverkocht. Er is dus volop belangstelling voor koorzang; na dit 50-jarige jubileum gaat het Heusdens mannenkoor dan ook met goede moed de toekomst in.

Ook leden van het koor kunnen het initiatief nemen voor een optreden. Zo heeft het koor in juli 2011 een uitvoering mogen verzorgen in het zorgknooppunt Saffier te Loosduinen ter gelegenheid van de 96e verjaardag van de moeder van één van de koorleden.

Vast onderdeel van dergelijke optredens in bejaardencentra is het gezamenlijk zingen van bekende oud Nederlandse volksliedjes.